Vina365
Cước phí

1. Cước hòa mạng và cước Simcard (áp dụng từ ngày 01/01/2013):

Dịch vụ

Giá cước (đã bao gồm VAT)

Cước hoà mạng

25.000 đ

Cước phí Simcard (Áp dụng chung cho tất cả các loại SIM (64K, 128K, micro SIM, nano SIM…), bao gồm SIM thuê bao trả trước hòa mạng mới và SIM thay thế (do chuyển đổi, mất, hỏng…). 25.000đ
Tổng cộng chi phí hòa mạng mới thuê bao trả trước 50.000đ

2. Cước liên lạc

Chỉ tiêu
Mức cước (đã bao gồm thuế VAT)
Cước hòa mạng và cước thuê bao
Cước cuộc gọi (không phân biệt nội mạng, liên mạng)
Mức cước khuyến khích 10 giây đầu
- Block 6 giây đầu
100 đồng/6 giây
- Từ giây thứ 7 đến giây thứ 10
16,67 đồng/giây
Mức cước từ giây thứ 11 trở đi
- Từ giây thứ 11 trở đi
26,67 đồng/giây
 
Cước cuộc gọi tính theo phút

1.500đồng/phút đầu, 1.600đồng/ phút tiếp theo

Cước nhắn tin SMS (không phân biệt nội mạng, liên mạng)
350đồng/SMS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne