TRIỂN KHAI GÓI CƯỚC TÍCH HỢP “VINAPHONE ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP”
VNPT BÌNH PHƯỚC TRIỂN KHAI GÓI CƯỚC TÍCH HỢP "VINAPHONE ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP" NĂM 2015.

TRIỂN KHAI GÓI CƯỚC TÍCH HỢP “VINAPHONE ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP”

I.   Thời gian thực hiệnTừ 01/01/2015 cho đến khi có thông báo mới của Vinaphone.

II. Đối tượng thực hiện:

      1. Đối tượng: thuê bao KHDN sử dụng dịch vụ VinaPhone trả sau thuộc các trường hợp sau:

-  Thuê bao ký hợp đồng hòa mạng trả sau.

-  huê bao trả sau đang tạm khóa 2 chiều (trước ngày 01 của tháng trước đó) đang không hưởng khuyến mại khác khôi phục sử dụng dịch vụ VinaPhone.

-  Thuê bao trả sau hòa mạng mới hoặc thuê bao trả trước chuyển đổi sang trả sau (không bao gồm thuê bao trả sau đang hoạt động chuyển đổi sang trả trước từ ngày 01 của tháng trước tháng chuyển đổi).

-  Thuê bao DN tham gia gói cước KM ALODN, DN150/209/299 đang hưởng khuyến mại hoặc hết hạn khuyến mại có nhu cầu được gia hạn chuyển đổi sang gói cước KM tích hợp.

-  Thuê bao DN tham gia gói cước ALO1/ALO2 cá nhân hết hạn KM có nhu cầu được gia hạn gói cước KM tích hợp.

III.  Nội dung gói cước Tích hợp:

         1.  Quy định chung gói cước tích hợp

-  Thu phí hòa mạng mới/chuyển đổi/phí SIM theo quy định hiện hành

-  Thoại nội mạng VNP: Miễn cước 10 phút đầu tiên của cuộc gọi: gọi nội mạng VNP   (không bao gồm Video Call), cố định VNPT/Gphone toàn quốc. Tổng thời lượng miễn phí    tháng là: 1.500 phút/tháng/thuê bao.

-  Thoại nội mạng VNPT: Miễn cước 10 phút đầu tiên của cuộc gọi: gọi nội mạng VNP,            MobiFone (không bao gồm Video Call), cố định VNPT/Gphone toàn quốc. Tổng thời lượng miễn phí tháng là: 1.500 phút/tháng/thuê bao.

-  Thoại trong nước: Gọi nội mạng VNPT và các hướng di động, cố định mạng khác trong        nước (sử dụng tối đa số phút trong gói, không giới hạn số lượng/thời lượng cuộc         gọi).

-  Thuê bao sử dụng miễn phí dung lượng tích hợp trong gói/tháng. Nếu sử dụng quá dung        lượng tích hợp tương ứng của gói và các cuộc gọi sang mạng khác (ngoài các hướng gọi quy định của từng gói cước), sử dụng dịch vụ khác sẽ bị tính cước theo quy định hiện hành.

-  Mức cước cam kết khách hàng phải đóng trong tháng hòa mạng được thu theo quy định.

     2. Nội dung các gói

Tên gói

Cước gói (VNĐ)/tháng

Lưu lượng bao gồm trong gói

(Đã có VAT – Chưa bao gồm cước thuê bao tháng)

Thoại

SMS

 

Nội mạng VNP

Nội mạng VNPT

Trong nước

Gọi di động, CĐ, DNK

Nội mạng VNP

Nội mạng VNPT

Trong nước

Data

DN-45

45.000

1500

 

 

 

 

 

 

 

DN-145

145.000

 

1500

 

 

 

 

 

 

DN-101

101.000

 

 

300

 

 

 

 

 

VIP-99

99.000

1500

 

 

 

300

 

 

 MAX

VIP-119

119.000

1500

 

 

 

300

 

 

MAX 100

VIP-169

169.000

 

1500 

 

 

 

 

 

MAX

VIP-179

179.000

 

 

300

 

 

 

300

 MAX 100

VIP-289

289.000

   

500

     

500

 MAX 200

SMS-15

15.000

 

 

 

 

300

 

 

 

VOICE(ngoại mạng)

35.000

   

 

50

       

-  KHDN tham gia chương trình được lựa chọn đăng ký một trong các gói cước khuyến mại ưu đãi để sử dụng miễn phí các dịch vụ như: cuộc gọi (Thoại); tin nhắn (SMS), dữ liệu (Data). Thời gian cam kết và sử dụng trong 18 tháng kể từ tháng đăng ký.

-   Lưu ý: Riêng gói cước VIP-289 thực hiện triển khai trên hệ thống CCBS từ 06/01/2015.

-  Gói SMS-15 là gói cước phụ gia tăng, không được đăng ký riêng lẻ:

+  Gói cước này được bán kèm với các gói cước DN/VIP nếu khách hàng có nhu cầu.

+  Thời hạn sử dụng gói SMS-15 theo thời hạn sử dụng của gói cước khuyến mại đăng ký. Khách hàng có thể hủy gói cước này và cần ra ĐGD tại VNPT-TTP ký hợp đồng hòa mạng để thực hiện.

+  Hiệu lực gói SMS-15 (sử dụng/hủy) từ tháng kế tiếp tháng đăng ký/hủy.

-    Gói Voice ngoại mạng là gói cước phụ gia tăng, không được đăng ký riêng lẻ:

+  Gói Voice chỉ được áp dụng cho các gói cước có hướng gọi/SMS nội mạng VinaPhone (như gói DN45/VIP99/VIP119) ngoài ra không áp dụng với gói cước khác.

+  Quy định sử dụng gói VOICE: theo quy định hiện hành của gói VOICE năm 2014.

-    Gói MAX/MAX100/MAX200 được tích hợp vào gói VIP99/119/169/179/289:

+   Khi đăng ký gói cước VIP thì gói MAX/MAX100/MAX200 tương ứng sẽ được            kích hoạt ngay và sử dụng theo quy định hiện hành.

+   Trong quá trình sử dụng, khách hàng KHÔNG được:

       Hủy gói MAX/MAX100/MAX200.

       Nâng cấp/giảm cấp gói MAX/MAX100/MAX200.

       Đăng ký thêm các gói MI khác.

+  Trong quá trình sử dụng, nếu thuê bao bị bóp băng thông sẽ được mời mua thêm gói cước phụ Data theo chính sách hiện hành của VinaPhone (ví dụ gói X10: 300MB/10.000đ).

+   Nếu thuê bao trả sau đang tạm khóa 2 chiều đang không hưởng khuyến mại khác khôi phục sử dụng dịch vụ đăng ký gói cước VIP-99/119/169/179/289 thì gói MI trước đó (nếu có) sẽ bị hủy.
     3. Chuyển đổi gói cước
- Cho phép chuyển đổi giữa các gói cước với nhau.
- Số lần chuyển đổi : Mỗi khách hàng có hạn mức tối đa 03 lần để đăng ký chuyển đổi gói cước trong chu  kỳ hường khuyến mại.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne