Chính sách ưu đãi dịch vụ VNPT-CA cho khách hàng Doanh nghiệp.
Chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn dịch vụ chữ ký số VNPT-CA:


1.      Phạm vi áp dụng: Tỉnh Bình Phước

2.      Thời gian áp dụng: Từ ngày 11/9/2014 đến 31/12/2014.

3.      Đối tượng áp dụng: Khách hàng tổ chức doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ VNPT-CA (Gói Organization ID Standard). 

4.      Nội dung chính sách:
4.1 Giá gói cước dịch vụ VNPT-CA

STT

Đối tượng khách hàng

Thời gian

sử dụng

Cước dịch vụ

(VNĐ)

Phí Token

Chính sách ưu đãi

01

Khách hàng đăng kí mới và gia hạn

09 tháng

500.000

Miễn phí

Không có

18 tháng

900.000

Miễn phí

33 tháng

1.500.000

Miễn phí

48 tháng

1.600.000

Miễn phí

60 tháng

2.000.000

Miễn phí

02

Khách hàng từ nhà cung cấp khác chuyển sang sử dụng VNPT-CA

09 tháng

500.000

Miễn phí

Thêm thời gian sử dụng còn lại của chứng thư cũ (*)

18 tháng

900.000

Miễn phí

33 tháng

1.500.000

Miễn phí

48 tháng

1.600.000

Miễn phí

 
4.2 Giá tích hợp VNPT-CA và VNPT-TAX(Gói tích hợp CA+TAX)

STT

Đối tượng

khách hàng

Thời gian

sử dụng

Cước dịch vụ

(VNĐ)

Phí token

01

Khách hàng đăng ký mới và gia hạn

09 tháng

500.000

Miễn phí

18 tháng

900.000

Miễn phí

33 tháng

1.500.000

Miễn phí

48 tháng

1.600.000

Miễn phí

60 tháng

2.000.000

Miễn phí

02

Khách hàng đang sử dụng VNPT-CA có nhu cầu sử dụng VNPT-TAX

-         Chi phí cài đặt dịch vụ VNPT-TAX : 100.000đ/lần duy nhất

-         Thời gian sử dụng dịch vụ VNPT-TAX là thời gian còn lại của gói cước VNPT-CA khách hàng đang sử dụng


Quy định về tặng thêm thời gian sử dụng của chứng thư cũ(*).

+ Thời gian còn lại dưới 15 ngày : không tính

+ Thời gian còn lại 15 ngày trở lên : tính tròn 01 tháng

+ Thời gian còn lại từ 01 đến 03 tháng : tặng thêm 03 tháng

+ Thời gian còn lại từ 04 đến 06 tháng :  tặng thêm 06 tháng

+ Thời gian còn lại từ 07 đến 09 tháng : tặng thêm 09 tháng

+ Thời gian còn lại từ 10 tháng trở lên : tặng thêm 12 tháng

5. Giá thiết bị Token (dành cho khách hàng mua thêm) : Giá bán : 250.000VNĐ/token

(chưa bao gồm VAT)

4. Một số quy định khác :

- Độ dài cặp khóa: 1024 bit

- Giá cước trên áp dụng cho cả khách hàng đăng ký mới và khách hàng gia hạn sử dụng dịch vụ.

Giá cước dịch vụ và giá thiết bị quy định trên chưa bao gồm thuế GTGT.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ (0651)800126 hoặc 18001166 (miễn phí)

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne