Tổng đài hỗ trợ bán hàng VNPT Bình Phước
Hỗ trợ, tư vấn sử dụng dịch vụ, tổng đài chăm sóc khách hàng của VNPT Bình Phước      
Gọi từ điện thoại cố định : 800126      
Gọi từ di động :      0271.800126
Báo hỏng điện thoại cố định, Gphone, Internet, MyTV.      
Gọi từ điện thoại cố định : 119      
Gọi từ di động     : 0271.119
Hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ trả sau Vinaphone :
Tổng đài CSKH             : 18001091
CSKH trong nước         :  9191 (miễn phí đối với thuê bao trả sau Vinaphone, thuê bao trả trước Vinaphone : 200đ/phút)
CSKH quốc tế                : 9292 (miễn phí nội mạng Vinaphone, giải đáp bằng tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn)
Đường dây nóng          : 0918681111 (cước theo giá hiện hành)
Đăng kí dịch vụ qua điện thoại – Contact Center  : 18001166(miễn phí)
...
Hỗ trợ, tư vấn sử dụng dịch vụ, tổng đài chăm sóc khách hàng của VNPT Bình Phước      
Gọi từ điện thoại cố định : 800126      
Gọi từ di động :      0271.800126 
Báo hỏng điện thoại cố định, Gphone, Internet, MyTV.      
Gọi từ điện thoại cố định : 119      
Gọi từ di động     : 0271.119 
Hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ trả sau Vinaphone : 
Tổng đài CSKH             : 18001091 
CSKH trong nước         :  9191 (miễn phí đối với thuê bao trả sau Vinaphone, thuê bao trả trước Vinaphone : 200đ/phút) 
CSKH quốc tế                : 9292 (miễn phí nội mạng Vinaphone, giải đáp bằng tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn) 
Đường dây nóng          : 0918681111 (cước theo giá hiện hành) 
Đăng kí dịch vụ qua điện thoại – Contact Center  : 18001166(miễn phí)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne